Prosinec 2015

Novoročný vinš

31. prosince 2015 v 12:51 | Thomas Kvašňovský
Chcem začať viacej čítať, a čistiť si svoje topánky
Prajem vám 12 šťastních mesiacov
53 týždňov pohodi
A 365 pekných dní

Ďalšia moja tvorba

29. prosince 2015 v 14:28 | Thomas Kvašňovský

Moja Tvorba

27. prosince 2015 v 20:45 | Thomas Kvašňovský

Voľný Pedo Dess

27. prosince 2015 v 12:25 | Thomas Kvašňovský

http://ampere.bin.sh/

26. prosince 2015 v 16:41 | Thomas Kvašňovský
My Robot Centerfold Match is
ZC-QC9
She's into mindless repetitive tasks!
Jej Toto my vyšlo na stránke http://ampere.bin.sh/
To je s tých Futurama vyhodnotení
Skúste to aj vy !!!

Just Girls

26. prosince 2015 v 10:23 | Thomas Kvašňovský
Nový príbeh
Už čoskoro...

Instagram

25. prosince 2015 v 10:56 | Thomas Kvašňovský
https://www.instagram.com/thomaskvasnovsky/

Menšia neaktivita a Instagram !!!

25. prosince 2015 v 10:52 | Thomas Kvašňovský
Prepáčte za neaktivitu
Nebol som tu dlhšie lebo sa mi pokazil PC a teraz som na mobili zo včerajších Vianoc turo je môj Insta:
https://www.instagram.com/thomaskvasnovsky/
Tak sa na vás teším a snaď ste mali pekné Vianoce tak zarial CC ;3

Čo je to pokoj ?

22. prosince 2015 v 9:03 | Thomas Kvašňovský |  Vysvetľujem


Mnohí túžime po pokoji. Túžime po tom, čo nemáme. Hľadáme rovnováhu. Stav, ktorý prevažne prežívame, je stav nepokoja. Náš pokoj je stále narušovaný udalosťami, ktoré zažívame, ale aj našimi vlastnými myšlienkami, rozhovormi, pocitmi. Tak, ako nemožno bez následkov poškodenia do nekonečna naťahovať tetivu v luku, tak nie je možné dlhodobo bez následkov zotrvávať v stave nepokoja.V evanjeliu sv. Ján píše: "Ježiš vo svojej reči pri poslednej večeri hovorí:"Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva."Aký pokoj, hľadáme vo svete, metrixe?V Ježišovom posolstve je naznačené, že vo vonkajšom svete môžeme nájsť maximálne uspokojenie, aj to len dočasné, nie pokoj. V pôžitkoch, jedle, sexe, zábave, relaxe. Po napätí, pracovnom zaťažení, po dlhom prepínaní síl, po boji, obranách a útokoch túžime zrelaxovať, oddýchnuť si. Vyliečiť si rany. Pre niekoho je to dovolenka, pre iného spánok alebo prechádzka či stretnutie s priateľmi. Pre ďalšieho zábava, možno alkohol alebo milenka, milenec. Veľa očakávaní vkladáme do dlho odopieraného relaxu, napriek tomu často k naplneniu týchto očakávaní nedôjde. Dovolenka je plná stresu, opäť napätie a nepokoj rastie. Vzťahy sa komplikujú.Kde hľadať pokoj, po ktorom túžime?Pokoj sveta je pokojom, ktorý hľadáme mimo seba, ale nepokoj ten predsa máme v sebe. Pokoj Kristov je, naopak, pokojom zvnútra.
Spojme si do reťazca slová pokoj a spokojnosť. Trvalo udržiavaný stav spokojnosti vedie k pokoju v duši, pokiaľ človek má vyliečené vzťahy.Etikoterapia vidí príčinu nepokoja, napätia, ale aj chorôb v narušených vzťahoch. Tie môžu byť narušené buď k iným, sebe alebo aj celku, ktorého sme súčasťou, a ktorý nás presahuje.Ak máme na niektorej rovine narušené vzťahy, dôsledkom je nespokojnosť, a teda neprítomnosť pokoja v duši. Ten sa prejavuje podráždením, všetko nás hneď rozčuľuje, hnevá. Ale aj narušeným spánkom. Človeka prenasledujú myšlienky, ktoré sú nepríjemné, hryzie ho svedomie. Je to signál, že niečo nie je v poriadku. Ak je človek nasmerovaný na vonkajší svet, príčinu nespokojnosti hľadá mimo seba.Neskôr sa dlho udržiavaná nespokojnosť prejaví narušeným krvným tlakom a reťazením rôznych ochorení. Nepokoj deštrukčne narúša našu psychiku i telo.
Je to akoby sme niečo na svojom vzhľade chceli upraviť v obraze zrkadla.Takto sa prejavuje ignorácia, neznalosť základného zákona, ktorý pôsobí vo vesmíre - zákona rezonancie. Ak mu rozumieme a chápeme, že podobná rezonancia priťahuje rezonanciu podobnú, potom v tomto zákone a jeho správnom uplatňovaní môžeme nájsť cestu k pokoju.Dlhodobo udržiavaná nespokojnosť vedie k sebadeštrukcii. Nič nie je v poriadku, čokoľvek, na čo pozrieme, nás znepokojuje, rozčuľuje, vyvoláva stav úzkosti, strachu a napätia. Ak v takomto vzorci správania, takejto životnej stratégii zotrvávame, bude sa stále prehlbovať. Neskôr už nájdeme úľavu iba v sedatívach, antidepresívach, ktoré však neliečia príčinu, iba nás nakrátko od tlaku oddelia, respektíve znecitlivia našu vnímavosť voči nemu. Je to slepá ulička, ktorú mnohí opätovne skúšajú a hľadajú z nej cestu von. Zo slepej uličky však existuje iba cesta späť. Musíme sa teda vrátiť na počiatok. Ku križovatke, kde sme opustili svoj vnútorný pokoj a vydali sa cestou nespokojnosti.Ako premýšľa nespokojný človek?
Kde sú korene jeho nespokojnosti?Nespokojný človek je s máločím skutočne spokojný. Na všetkom mimo seba vidí chyby, nedostatky. Kritikou sa usiluje zvrátiť tento stav a upozorňovať na to, ako by veci mali vyzerať, ako by mali ľudia premýšľať, konať. Človek sa usiluje zmeniť svet na svoj obraz tak, ako ho on považuje za správny. Má vytvorený obraz sveta, akoby mal vyzerať a robí všetko preto, aby dosiahol taký obraz svojho sveta, ako si praje. Používa na to silu, manipuláciu, svoju inteligenciu. Takáto životná stratégia môže pretrvať celý život. Takto zmýšľajúci a konajúci človek odchádza z tohoto sveta nespokojný, nenaplnený, ukrivdený. Odchádza v bolesti, svoje peklo života si berie so sebou do večnosti.Postupne dospeje k poznaniu, po mnohých skúsenostiach, pokusoch a omyloch meniť vonkajší svet, že ho v skutočnosti meniť nemôže. Berie mu to príliš veľa energie a únava ešte viac prehlbuje nepokoj, preto obráti všetku nespokojnosť proti sebe. Nespokojnosť otočená proti sebe má za dôsledok zníženie sebaúcty, sebavedomia, sebadôvery a sebalásky. Jej príčinou je nedôvera v inteligenciu, ktorej sme súčasťou, teda pýcha.
Začína trvalá bolesť duše. Nepomáhajú návykové látky, ani iný únik. Človek nemôže utiecť sám pred sebou.Takýto človek sa nemá rád, stále sa vo vnútornom dialógu kritizuje, poúča, akým by mal byť, zdôrazňuje svoje slabé miesta. Sebadeštrukcia takto prerastie v úplné sebazničenie. Prichádzajú ťažké zdravotné poškodenia, psychické poruchy, ochorenia na telesnej úrovni, ťažké diagnózy.Takto ťažko prežitým životom získava človek osobnú skúsenosť, že napriek toľkej sebakritike, trvalej nespokojnosti nedosiahol vytúženú spokojnosť so sebou i svetom, a teda ani vytúžený pokoj.
Jediným zmyslom takto prežitého života sa stáva poznanie, že zotrvávať v takomto stave je slepou uličkou. Ľudská duša si túto skúsenosť nesie so sebou. Mnoho ľudí potom presne vie, čo v živote nechce. Čomu sa potrebujú za každú cenu vyhnúť. Dôsledkom obrátenia pozornosti na negatívne aspekty života, ktorých sa túži vyhnúť, je nárast stresu, čo je opäť príčina nepokoja. Zatiaľ nevedia, čo chcú.Kde je cesta?Etikoterpia vychádzajúc z poznania zákona rezonancie odporúča prepólovať z nespokojnosti na spokojnosť.
Pomalými krokmi cez sebauvedomovanie hľadať to, čo ma napĺňa. Rozpamätať sa na svetlé okamihy života. Na lásku, priateľstvo, zdieľanie. Na harmóniu, na všetko krásne, čo život priniesol. Napĺňať postupne svoj džbán života spokojnosťou a vďačnosťou. Namiesto milióna vecí, ktoré nechcem, sa zamerať na niekoľko takých, ktoré chcem. Napríklad mať pokoj v duši a byť šťastný.Uvedomiť si, čo všetko v živote mám, čoho všetkého sa mi dostáva. Namiesto porovnávania sa s inými, čo je porovnávanie neporovnateľného, radšej zamerať svoju pozornosť na uvedomenie si svojho rastu. Vidieť každý aj ten najmenší pokrok, každý krok vpred oceniť a byť si zaň vďačný.Cesta k takémuto sebauvedomovaniu vedie cez liečenie mnohých emočných zranení, ktoré sa v človeku nahromadili, cez hľadanie vlastnej emočnej slobody.
Vyliečiť si emočné zranenia je možné len na emočnej úrovni. Mnohí si myslia, že stačí porozumieť. Porozumieť, pochopiť je dôležité, ale je potrebné nahromadené napätie aj uvoľniť. To na emočnej úrovni prichádza cez katarziu, slzy. Či už sú to slzy dojatia, porozumenia alebo slzy odpustenia, vždy liečia dušu.

K spokojnosti vedie cesta cez múdrosť.Múdrosť má zdroje v informáciách, poznatkoch, skúsenostiach a zručnostiach a správnych postojoch. Ich prienikom je hlboké poznanie, poznanie života i seba samého.Práve túto múdrosť, poznanie v sebe obsahuje modlitba sv. Františka Assiského:
"Bože, daj mi spokojnosť prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť, daj mi odvahu zmeniť veci, ktoré môžem zmeniť, no daj mi múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedny od druhých."Túto múdrosť má v sebe aj príbeh, ktorý v Indii rozprávajú mnísi - svámiovia deťom a ľuďom na satsangoch. "V srdci človeka žijú dve Bohyne. Bohyňa múdrosti Sarasvatí a Bohyňa hojnosti Mahalakšmí. Ak sa budete klaňať a prosiť Mahalakšmí o bohatstvo, ona pred vami bude stále utekať a vábiť vás, aby ste jej slúžili. Ak však požiadate Sarasvatí o múdrosť, ona vám ju dá. Potom Mahalakšmí žiarli a začne vás rozmaznávať."Bystrí pochopili, tí ostatní skúsia nájsť pokoj tým, že budú chcieť niečo mať, niekým sa stať alebo cez iných naprávať tento svet, preraziť slepú uličku vlastnou hlavou.Vidíme taký svet, aký máme v sebe.Vonkajší svet je priemetom svetov, ktoré máme každý v sebe. Ak sme nespokojní so svetom, treba nazrieť do vlastného vnútra a nájsť tie postoje, ktoré nás nepodporujú v cieli žiť v pokoji, šťastní, hojnosti a radosti.Mnohé naše názory, presvedčenia, poznatky nám už doslúžili. Prejavme im vďačnosť za to, že nás doviedli až do bodu, keď sme rozpoznali, že už ich nepotrebujeme. K poznaniu, že môžeme zaujať nové postoje, ktoré nás budú v cieli dosiahnuť spokojnosť podporovať. Ak to dokážete, budete so sebou spokojní a potom vo vašej duši zavládne pokoj.Ak prijímame a dávame, sme v súlade so svetom, sme šťastným dieťaťom, máme radosť, cítime pokoj v duši, lásku v srdci, sme šťastní, spokojní.


To má zmysel skúsiť. Urobte to teraz.

Zámer života

20. prosince 2015 v 13:56 | Thomas Kvašňovský |  Vysvetľujem
Zamysleli ste sa niekedy nad otázkou, kam smeruje váš život?
Máte pocit, že ste vo vleku života, že život je ťažký, že je to neprestávajúci boj o prežitie či živorenie?
Potom pravdepodobne nežijete svoj život, ale necháte, aby ho za vás žil niekto iný.
Etikoterapia ako cesta k celistvosti pomáha nachádzať kľúče k tomu, ako sa pozrieť na pravdu o živote, o svojej existencii.
Prečo je dôležité mať jasný zámer života?
Ak človek nikdy nepremýšľal o tom, odkiaľ a kam smeruje, potom sa životom iba potáca alebo skôr je niekým iným životom postrkávaný tam, kde ho chce mať. Taký život sa stane reaktívnym. Človek reaguje na životné situácie, ktoré si sám nevedome vytvára. Nevie však o tom, že si ich vytvára sám. Reaguje teda s pocitom nevôle, odporu na to, čo si sám do života vytvoril, stvoril. Odmieta úrodu, ktorú sám sial.
Smutná je žatva toho, kto nevedome sial to, čo teraz žne a odmieta to.
Smutný príbeh človeka, ktorý neobjavil hodnotu vlastného života a svoj vnútorný potenciál byť strojcom vlastného naplneného šťastného života.
Dnes už je veľa literatúry a čoraz viac učiteľov, ktorí učia, že to najdôležitejšie je Láska. Teóriu už poznáme mnohí.
Ako túto pravdu aplikovať v každodennom živote?
Začať treba tým, že si človek ujasní ciele. Ciele môžeme mať krátkodobé, strednodobé ale aj dlhodobé. Práve tie posledné by mali byť našimi strategickými cieľmi. Ak takýto cieľ presahuje našu ľudskú existenciu, náš vlastný život, stane sa životným zameraním.
To, aké ciele si postavíme, ovplyvňujeme žitými hodnotami. Teda nie hodnotami, ktoré považujeme za vysoké, ale tými, ktoré v skutočnosti, v pravde žijeme. Často človek podlieha sebaklamu, že žije tie správne hodnoty, že sa nimi riadi v živote. Týmto sebaklamom si pozdvihuje sebaúctu, nahovára si, že chyba bude niekde inde, a preto sa mu život zdá ťažký. Niekto iný mu nepraje, niekto iný mu bráni... takýto človek ukazuje ostrým prstom na vonkajší svet, tri ohnuté prsty však ukazuje na neho samého, to je odpoveď duše, kde treba hľadať.
Čo sú žité hodnoty?
Čo považujeme vo svojom živote za hodnotné, cenné, vzácne.
Zamyslite sa, čo je vám v živote vzácne, čo nechcete stratiť alebo čo chcete vo svojom živote určite mať natrvalo?
Partnerka alebo partner vás požiada, zostaň tento víkend doma, urobíme si pekný víkend, zažijeme spolu niečo pekné. Ak odpoviete, že radi, ale nie je to možné, pretože máte veľa práce, veď si chcete kúpiť auto, a tak práca cez víkend je nevyhnutná, potom je práca vaša žitá vysoká hodnota, navonok by ste možno deklarovali, že je ňou láska.
Pravda je však taká, že v tomto prípade práca dostáva pred láskou prednosť.
Etikoterapia nás učí rozpoznávať sebaklam, a teda pravdu, ktorá oslobodzuje. Ak prestaneme trpieť sebaklamom, môžeme prevziať zodpovednosť za scenár nášho života. Ak sa nám ten doterajší nepáči, môžeme ho začať prepisovať.
Ciele, za ktorými ideme, formujú to, aký pocit zo života máme.
Ak sú strategickými cieľmi nášho života ciele z hmotného sveta, potom šťastie, ktoré nám prinášajú, je prchavé, pominuteľné, dočasné. Trvalé vnútorné šťastie, naplnenie, celistvosť prinášajú také ciele, ktoré náš život presahujú. Ak sme na ne nasmerovaní, potom nás dostanú do zóny rovnováhy, do zóny celistvosti.
Krátkodobé ciele, ktorými napĺňame svoje každodenné potreby, môžu byť z hmotného sveta, v krátkodobom horizonte si uvedomujeme ich pominuteľnosť.
Nelipneme na nich. Potom dosahovanie hmotných cieľov alebo kariérnych cieľov, teda niečo mať alebo sa niekým stať, môže byť dobrým spôsobom, ako zmysluplne naplniť svoj životný priestor, pokiaľ touto našou činnosťou sme užitoční nielen pre seba, ale aj pre iných.
Krátkodobé denné ciele by mali podporovať a byť v súlade s našimi cieľmi strednodobými. Tak si plánujeme rodinu, spoločenský status, ktorý vyjadruje mieru našej užitočnosti pre iných, splnenie túžob, snov, s ktorými sme do života prišli. Tieto strednodobé ciele by mali podporovať, byť v súlade s našimi strategickými cieľmi.
Strategické ciele, pokiaľ chceme nájsť pokoj v duši, nájsť zdroj našej životnej sily, by mali byť nasmerované na náš vlastný osobnostný rast. Rásť znamená rásť do celistvosti, rásť do hojnosti, zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti.
Z tohto reťazca vyplýva, že ak nás naše denné krátkodobé ciele podporujú v naplnení strednodobých a tie zas podporujú náš strategický zámer života, môžeme žiť zmysluplný, naplnený život.
Ak človek žije úplne bezcieľny život, odrazí sa to na hmotnej i duchovnej chudobe. Takýto človek môže zažívať existencionálnu prázdnotu života, stratu zmyslu, prežívať negatívne pocity, akými sú sebaľútosť, pocit krivdy, hnev, smútok, trápenie sa. Z jeho života sa buď vytratí, alebo nikdy nepoznal skutočnú radosť.
Ak si stavia iba hmotné ciele - niekým sa stať alebo niečo mať, v istej chvíli bude konfrontovaný so strachom zo straty nadobudnutého statusu, majetku, moci, slávy.
Tento strach, že príde o všetko, na čom roky pracoval, čo tvorilo jeho najvyššie hodnoty, ho môže dostať do depresie, doviesť k ochoreniam. Ten strach je však varovaním, aby svoje postoje prehodnotil, lebo inak na sklonku života stratí všetko, čo mu bolo cenné. Odchádzajúca duša si nič hmotné so sebou neberie, ani spoločenský status, ocenenia, ani slávu, ani moc.
Strata hmotného bolí, lebo hmota nezostáva bezo zmeny, je všetko pominuteľná, prechádza neustálou zmenou. Energie, molekuly sa zoskupia, vytvoria stoličku, ale ona sa po čase rozpadne a všetko, čomu venujeme čas a energiu v hmotnom svete, to v istej chvíli zanikne. Či je to kvet, ktorý rozkvitol, po čase sa uzavrie. Či je to tibetská mandala, ktorú Tibeťania sústredene stavajú a potom ju na znak pominuteľnosti zosypú, vysypú do vody, ktorá ju roznesie. To všetko je hmotné.
Ani práca, ani rodina nemôžu byť najvyššími hodnotami
Kto si, napríklad na práci postaví svoj život a hodnoty, jeho svet sa zrúti a rozsype v momente, keď stratí prácu. Vidíme to veľmi často, že ľudia, ktorí mali najvyššiu hodnotu prácu, potom do dvoch rokov, ako odídu do dôchodku, často ochorejú a zomierajú na infarkty, nespokojnosť, na stratu zmyslu života. A keďže nemajú ďalší zmysel a ani ho nehľadali, odchádzajú zo života. Stratili zmysel života, stratili sami seba, stratili vlastný život. Nemali jasne definovaný strategický cieľ života rásť, cieľ rásť v tom, ako sa učiť vytvárať porozumenie iným aj sebe, rásť v tom, ako byť čoraz viac užitočným iným aj sebe, ako vytvárať svoj pocit naplnenosti, celistvosti, vnútorného súzvuku a pokoja v duši.
Veľa ľudí má najvyšším zmyslom života najužšiu rodinu. Keď prichádzajú o rodinu - buď im odchádzajú blízki zo života dobrovoľne alebo nedobrovoľne. Príde smrť, rozchody, rozvody, deti idú do sveta a rodina sa akoby rozpadá, hoci vďaka komunikačným prostriedkom dnes je kontakt možný, ale nie vždy dokáže udržať rodinu pokope.
Veľa ľudí popisuje za druhej svetovej vojny, keď sa posunula južná hranica Slovenska smerom až k Nitre, že rodiny sa rozdelili a nemali medzi sebou roky kontakt. Aj najbližší a nebola možná komunikácia. Aké to muselo byť pre tých ľudí strašné, ak vysokou hodnotou mali práve rodinu. Ale takéto skúšky prichádzajú stále.
Saritin príbeh
"V mojom živote bola práve moja rodina najvyššie postavená, doslova posvätná," povedala Sarita s tým, že ju už od svojho vydaja považovala za najvyššiu hodnotu vo svojom živote. Zdalo sa, že rodina sa jej stala cieľom, ktorý dosiahla a pochvaľovala si takýto život. "Tri deti, manžel a ja za okrúhlym stolom v kuchyni - tento obrázok predstavoval pre mňa vrchol blaženosti do chvíle, keď zomrela najprv najstaršia dcéra a o štyri roky na to manžel. Druhá dcéra sa vydala, tretia odišla do internátnej školy a ja som sa zosypala." Osud Sarite vzal to, na čom lipla, čoho sa kŕčovito držala.
Tak aj Saritin príbeh ukazuje, že nemôže byť rodina najvyššou hodnotou, hocijako sa nám zdá byť rodina posvätná.
Posvätnosť rodiny je v spojení muža a ženy a v plode ich spojenia, ktorými sú deti. Splodenie telesnej schránky, chrámu pre dušu, ktorá môže prísť na tento svet prostredníctvom tohto posvätného spojenia. Telo pre dušu, ktorá sa prichádza učiť, ako správne rásť, aby výsledkom bol zmysluplný celistvý životný pocit.
Keď sa Sarita postavila na nohy, upla sa na prácu, dokonca hovorievala, že kolegovia sú jej rodina. Môžete hádať, ako to dopadlo. Dostala výpoveď akoby z čista, jasna. Samozrejme, že výpoveď nespadla akoby náhodou z neba. Bola zákonitou odpoveďou vesmíru na to, že sa znovu chytila hmotného sveta a chcela v ňom nájsť istotu. Veľa podobných prípadov by pokračovalo rovnako aj o fraktál vyššie, kde rodinu, rod, nahradil ná-rod. Život nás posmeľuje, aby sme hľadali ďalej odpoveď na otázku, kde a čo je naša rodina. Je ňou celé ľudské spoločenstvo, ba i celý živý Svet, naša zem, matka - i sestra v jednom. Žiť túto hodnotu bez bolesti a strachu zo straty je možné iba vtedy, ak nad hodnotou rodiny sú vyššie hodnoty - Láska, Pravda, Sloboda.
Rodina, ktorú živia Láska, Pravda, Sloboda, je šťastnou, zdravou a posvätnou rodinou.
Boh sám je Láskou podľa našej kresťanskej viery, je teda tou najvyššou hodnotou, ak si urobíme boha z niečoho iného, chaos v živote nám ukáže, ako ideme a konáme proti sebe. Od hodnôt lásky, pravdy, slobody sa nemusíme a ani nemôžeme oddeliť. Ani smrťou. Dokážeme si uvedomiť, aká silná je rodina, keď je živená zhora hodnotou lásky, hodnotou slobody, hodnotou pravdy? Takáto rodina je slobodná rodina, v ktorej sa každý bude cítiť slobodným, bude šťastná, lebo sa v nej každý cíti šťastným, bude plná lásky, kde sa každý bude cítiť milovaný a bude milovať. Aká je rodina, kde tieto hodnoty nie sú, kde tieto hodnoty neživia rodinu? Bude bez lásky, slobody a šťastia. To je už čisté peklo.
Ak človek chce žiť tieto Božské hodnoty, cnosti je potrebné na ich dosiahnutie zamerať svoje životné ciele. Krátkodobé, strednodobé aj tie strategické. Už to, že kráčate smerom k nim, urobí cestu vášho života zmysluplnou a šťastnou.